Your Shopping Cart

Your Cart is Empty

Wellness Box

Feeling on top of the world is an achievable aspiration. For this, we give you our favoured blends for a prosperous mind, body and soul.

Includes

  • HAPPY TEA
  • ANTIOXIDANT TEA
  • SLEEP TEA
  • ENERGY TEA
  • YOUR TEA CREATING A HEALTHIER YOU MAGAZINE

Happy Tea contains: Black Tea, Mei Gui Hua (Rose), Gou Qi (goji), Ju Hua (chrysanthemum), Shan Zha (Hawthorn Fruit), Ning Meng (lemon).

Antioxidant Tea contains: Fu Lin (china root), Black Tea, Yin Xing (Ginkgo biloba), Ren Shen Hua (ginseng root), Gou Qi (goji), Du Zhong (eucommia bark), Ling Zhi (reiishi mushroom), He Shou Wu (knotweed), Yi Yi (adlay), Gui Pi (cinnamon), Mei Gui (Rose).

Sleep Tea contains: Black Tea, Jiao Gu Lan (Gynostemma pentaphyllum), Mei Gui (Rose), Bai He Hua (Bulbus Lilii), Zao (chinese date), Lian Hua (lotus), Gan Cao (licorice root), Xun Yi Cao (lavender).

Energy Tea contains: Green Tea, Xi Yang Shen (american ginseng), Chen Pi (Tangerine Peel), Du Zhong (eucommia bark), Feng Wei Cao (herba Pteris), Ren Shen Hua (ginseng flower), Bo He (corn mint), Ning Meng (lemon), Xun Yi Cao (lavender).

Australian Company
Chinese Herbal Ingredients
Fast Worldwide Delivery
Keto Friendly
Vegan
FREE SHIPPING FOR ORDERS €90 AND ABOVE

Customer Reviews